Deildir VFÍ

Deildir og faghópar

Tengslanet og fagleg þekking.

Verkfræðingafélag Íslands var stofnað 1912 og er mikilvægur samstarfsvettvangur til þess að efla verkfræðilega og vísindalega þekkingu á Íslandi og vinna að hagsmuna- og kjaramálum verkfræðinga með fjölbreyttu og öflugu starfi.

Félagsmenn eiga ýmist aðild að Kjaradeild eða Deild stjórnenda og sjálfstætt starfandi. Skipurit félagsins má nálgast hér.

Innan vébanda VFÍ starfa deildir, svo sem sérgreinadeildir og landshlutadeildir. Sérgreinadeildir félagsins fjalla um málefni hinna ýmsu verkfræðigreina. Einnig eru starfandi landshutadeildir á Akureyri, Austurlandi og í Vestmannaeyjum.

Deildir mega ekki koma fram opinberlega í nafni VFÍ nema með samþykki stjórnar. Stofnun deildar þarf samþykki stjórnar.

Innan félagsins starfa einnig faghópar sem starfa á svipaðan hátt og deildirnar og hafa það meginmarkmið að efla faglega þekkingu á viðkomandi sviði. Munur á deildum og faghópum er fyrst og fremst sá að einstaklingar utan félags geta verið í faghópum sem starfa innan vébanda VFÍ. 

Innan VFÍ starfar Kvennanefnd og er markmið hennar m.a. að styrkja tengslanet kvenna og stöðu þeirra innan stéttarinnar.

Senda efni