Mikilvægt að tryggja réttindi.

Mikilvægur þáttur í starfsemi VFÍ er að aðstoða félagsmenn að gera ráðningarsamninga. Þegar gerðir eru svokallaðir einstaklingsbundnir ráðningarsamningar er mjög mikilvægt að vanda vel gerð samningsins.

Einstaklingsbundinn ráðningarsamningur þýðir að vinnuveitandi er ekki aðili að kjarasamningi við VFÍ. 

VFÍ hefur gert uppkast að ráðningarsamningi fyrir félagsmenn sína í samvinnu við lögfræðinga. (Sjá skjöl hér fyrir neðan). Ef félagsmenn hafa spurningar varðandi þennan samning þá er þeim bent á að hafa samband við skrifstofuna. Senda má tölvupóst á kjaramal@verktaekni.is

Félagsmenn eru eindregið hvattir til að kynna sér efni þessa samnings þar sem ráðningarsamningur getur haft veruleg áhrif á réttarstöðu launþega. 

Félagsmönnum er bent á að VFÍ býður lögfræðilega aðstoð við gerð og mat á slíkum samningum. Þessi þjónusta er ókeypis fyrir félagsmenn.

Samningsform FRV

Samningsform FRV - viðauki

Almennur vinnumarkaður (Kjarasamningur við SA). Unnið er að gerð nýs kjarasamnings og samningsforms. Hægt er að fá nánari upplýsingar með því að senda tölvupóst: kjaramal@verktaekni.is

Gagnlegar upplýsingar eru á vinnuréttarvef ASÍ.

Að gefnu tilefni er vakin athygli á því að samkvæmt jafnréttislögum er starfsmaður ekki bundinn af því ef sett er skilyrði í ráðningarsamning um að trúnaður skuli ríkja um laun hans.