Verkfræðingafélag Íslands er umsagnaraðili um hin ýmsu málefni.

Verkfræðingafélag Íslands vill taka þátt í stefnumótun, lagasetningu og ákvarðanatöku. Félagið er virkur umsagnaraðili um málefni er tengjast hagsmunum félagsmanna og samfélagsins í heild.
Umsagnir Verkfræðingafélags Íslands frá 2017. Eldri umsagnir má nálgast á skrifstofu VFÍ.

Umsagnir vegna lagasetningar og breytinga á lögum 

Mannvirkjalög
Breyting á lögum nr. 160/2010 um mannvirki, með síðari breytingum. (Dags. 31.8.2017). 

Opinberar fjárfestingar
Trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga. (Dags. 27.2.2018).

Samgönguáætlun
Umsögn um umhverfismat samgönguáætlunar 2019 - 2033. (Dags. 23.08.2018). Ráðgjöf við gerð umsagnar: Guðríður Lilja Karlsdóttir, samgönguverkfræðingur, Viaplan.

Lög um mat á umhverfisáhrifum
Drög að frumvarpi til laga um breytinga á lögum nr. 106/200 um mat á umhverfisáhrifum. (Dags. 8.3.2018).
248. mál, lagafrumvarp um breytingu álögum um hollustuhætti og mengunarvarnir o.s.frv. (Dags. 20.3.2018).
Þingskjal 673- 467 - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum. (Dags. 4.5.2018).
Minnisblað lagt fram á fundi með Umhverfis- og samgöngunefnd. (Dags. 8.5.2018).
Heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. (Dags. 25.9.2018). Ráðgjöf við gerð umsagnar: Arnór Þórir Sigfússon, dýravistfræðingur, Verkís.

Samantekt VFÍ um skipulagsferli framkvæmda. (Útg. maí 2018).

Loftslagsmál
Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 - 2013, 1. útg. (Dags. 17.10.2018). Ráðgjöf við gerð umsagnar: Bryndís Skúladóttir, efnaverkfræðingur, VSÓ verkfræðistofu.
Staðarvalsgreining fyrir LSH.
Tillaga til þingsályktunar. (Dags. 8.3.2018).
Tillaga lögð fram að nýju. (Dags. 7.10.2018).


Orkustefna fyrsti áfangi.
Drög að orkustefnu 1. áfangi. (Dags. 12.12.2018). Ráðgjöf við gerð umsagnar: Jón Vilhjálmsson, rafmagnsverkfræðingur á Eflu verkfræðistofu.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna - Ísland.
Landrýniskýrsla um innleiðingu Íslands á heimsmarkmiðunum. (Dags. 13.05.2019) Ráðgjöf við gerð umsagnar: Bryndís Skúladóttir, efnaverkfræðingur, VSÓ verkfræðistofu.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
Frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. (Dags. 13.08.2019). 

Álit VFÍ - ýmis mál

Ráðning forstjóra Vegagerðarinnar 2018.
Álit VFÍ. (Dags. 13.4.2018).
Svar ráðuneytis. 
Seinna álit VFÍ.

Ráðning forstöðumanna hjá Veitum.
Álit VFÍ. (20.09.2018).
Svar Veitna.

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands.
Álit VFÍ. (Dags. 10.11.2018).