Samstarf norræna félaga verkfræðinga og tæknifræðinga.

Verkfræðingafélag Íslands er aðili að ANE (Association of Nordic Engineers) og Nording.
Samstarf við félög verkfræðinga og tæknifræðinga á hinum Norðurlöndunum er mikilvægur þáttur í starfsemi Verkfræðingafélagsins. Tengsl við systurfélögin eru afar mikilvæg bæði hvað varðar faglega og kjaralega hagsmuni.

ANE - Association of Nordic Engineers

Verkfræðingafélag Íslands varð aðili að ANE í upphafi árs 2018. ANE er samstarfsvettvangur félaga verkfræðinga og tæknifræðinga í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og öðru af tveimur félögum í Noregi. Hlutverk ANE er að gæta hagsmuna norrænna verkfræðinga og tæknifræðinga bæði innan Norðurlandanna og í alþjóðlegu tilliti. Í dag eru um 500 þúsund félagsmenn í aðildarfélögum ANE.

ANE hefur unnið að ýmsum verkefnum má meðal annars nefna könnun á hæfniþróun og aðgerðaáætlun um siðferði og gervigreind. Verkefni ANE af þessu tagi eru unnin sameiginlega af starfsmönnum norrænu félaganna. Báðar þessar skýrslur má nálgast á vef VFÍ.

Á vef ANE, www.nordicengineers.org eru greinargóðar upplýsingar um starfsemina.

Nording

Nording er ekki með formlega starfsemi heldur er fyrst og fremst um að ræða umræðuvettvang forsvarsmanna norrænna félaga verkfræðinga og tæknifræðinga. Einnig hefur félagið í Eistlandi fulla aðild að Nording. Aðalfundur er haldinn einu sinni á ári og á hann mæta formenn og framkvæmdastjórar félaganna. Þar bera forsvarsmenn félaganna saman bækur sínar um stöðu mála á vinnumarkaði og helstu verkefni hvers félags. Nording er ekki með formlega starfsemi heldur er fyrst og fremst um að ræða umræðuvettvang forsvarsmanna norrænna félaga verkfræðinga og tæknifræðinga.

Tólf félög eiga aðild að Nording. 

Á vettvangi ANE og NORDING hefur VFÍ talað fyrir því að sameina kraftana undir merkjum ANE og finna leiðir til að öll félög tæknifræðinga og verkfræðinga á Norðurlöngunum taki þátt í því starfi.

Samvinna á sviði kjaramála

Kjaramál eru fastur liður á dagskrá ANE og Nording. Einu sinni á ári er haldinn norrænn launafundur, NIL (Nordisk Ingeniör lönmöde). Það er vettvangur til að fara yfir launaþróun og miðla upplýsingum er varða kjaralega hagsmuni stéttarinnar.