Lykill að markaðslaunum.

Um áratugaskeið hafa kjarakannanir verðir gerðar meðal verkfræðinga og tæknifræðinga. Markmiðið frá upphafi hefur verið að afla sem gleggstra upplýsinga um kaup og kjör í hinum ýmsu starfsgreinum.

Upplýsingar sem stuðla að jafnrétti

Fyrsta kjarakönnunin var gerð árið 1988 og hefur slík könnun verið gerð árlega síðan. Könnunin og úrvinnsla hennar er unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Með því er þátttakendum tryggð nafnleynd og hlutleysi í úrvinnslu, auk þess sem stofnunin aflar tiltekinna leyfa til gagnaskráningar.

VFÍ leggur áherslu á að konum og körlum sé gert jafn hátt undir höfði á vinnumarkaði. Jafn réttur og jöfn tækifæri kvenna og karla til launa og starfa eru grundvallar mannréttindi.

Það er skoðun VFÍ að upplýsingar um laun og önnur starfskjör verkfræðinga og tæknifræðinga séu nauðsynlegar til að unnt sé að gera raunhæfa samninga um kaup og kjör. Kjarakönnun er leið til að afla slíkra upplýsinga.

Kjarakönnun Kjaradeildar VFÍ 2016

Könnunin er einfaldari en áður og var spurt um laun í febrúar 2016. Með því að skoða laun eftir starfsaldri, lífaldri, fagsviði og starfssviði má nálgast þau markaðslaun sem við eiga fyrir hvern einstakling. 

Kjarakönnun verkfræðingar 2016

Kjarakönnun tæknifræðingar 2016