Lykill að markaðslaunum.

Um áratugaskeið hafa kjarakannanir verðir gerðar meðal verkfræðinga og tæknifræðinga. Markmiðið frá upphafi hefur verið að afla sem gleggstra upplýsinga um kaup og kjör í hinum ýmsu starfsgreinum.

Upplýsingar sem stuðla að jafnrétti

Fyrsta kjarakönnunin var gerð árið 1988 og hefur slík könnun verið gerð árlega síðan. Könnunin og úrvinnsla hennar er unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Með því er þátttakendum tryggð nafnleynd og hlutleysi í úrvinnslu, auk þess sem stofnunin aflar tiltekinna leyfa til gagnaskráningar.

VFÍ leggur áherslu á að konum og körlum sé gert jafn hátt undir höfði á vinnumarkaði. Jafn réttur og jöfn tækifæri kvenna og karla til launa og starfa eru grundvallar mannréttindi.

Það er skoðun VFÍ að upplýsingar um laun og önnur starfskjör verkfræðinga og tæknifræðinga séu nauðsynlegar til að unnt sé að gera raunhæfa samninga um kaup og kjör. Kjarakönnun er leið til að afla slíkra upplýsinga.

Kjarakönnun Kjaradeildar VFÍ 2022

Spurt var um laun í febrúar 2022. Með því að skoða laun eftir starfsaldri, lífaldri, fagsviði og starfssviði má nálgast þau markaðslaun sem við eiga fyrir hvern einstakling. Þetta er í annað sinn sem sett er upp rafrænt viðmót sem á að auðvelda félagsmönnum að greiða stöðu sína og gera samanburð á mismunandi hópum. 

Rafrænt viðmót

Hér fyrir neðan eru hlekkir á rafrænt viðmót nýjustu kjarakannana VFÍ og pdf. skjöl. Þegar niðurstöður eru skoðaðar verður að hafa í huga að það sem virðist misræmi í launatölum getur verið vegna þess hve fámennur hópur svarar. Dæmi: Það er fámennur hópur meðal verkfræðinga með stuttan starfsaldur og með meistaragráðu sem er með nokkuð há laun. Þetta sýnir sig m.a. í því að launadreifingin í þessum hópi er mun meiri en meðal þeirra sem eru með 1,1-3 ár í starfsaldur, en til að mynda er staðalfrávik grunnlauna í fyrrnefnda hópnum 421 þúsund á meðan það er einungis 271 þúsund í þeim síðarnefnda. Þessi fámenni hálaunahópur var þó ekki með það há laun, og ekki það fáir, að hægt sé skilgreina þá sem „útlaga” og þar með hreinsa þá úr gagnasafninu.

Rafrænt viðmót kjarakönnunar 2022


Kjarakönnun verkfræðingar 2022.

Kjarakönnun tæknifræðingar 2022.

Eldri kjarakannanir

Kjarakönnun verkfræðingar 2021.
Kjarakönnun tæknifræðingar 2021.

Kjarakönnun verkfræðingar 2020.
Kjarakönnun tæknifræðingar 2020.

Kjarakönnun verkfræðingar 2019
Kjarakönnun tæknifræðingar 2019

Kjarakönnun verkfræðingar 2018
Kjarakönnun tæknifræðingar 2018

Kjarakönnun verkfræðingar 2017
Kjarakönnun tæknifræðingar 2017

Kjarakönnun verkfræðingar 2016
Kjarakönnun tæknifræðingar 2016

Kjarakönnun verkfræðingar 2015
Kjarakönnun tæknifræðingar 2015