• Fjoll_pm

Niðurstöður kjarakönnunar Kjaradeildar VFÍ liggja fyrir. Spurt var um laun í febrúar 2024. Rafrænt viðmót auðveldar greiningu og samanburð. 

Niðurstöður kjarakönnunar Kjaradeildar VFÍ liggja fyrir. Spurt var um laun í febrúar 2024. Með því að skoða laun eftir starfsaldri, lífaldri, fagsviði og starfssviði má nálgast þau markaðslaun sem við eiga fyrir hvern einstakling. Rafrænt viðmót auðveldar félagsmönnum að greina stöðu sína og gera samanburð á mismunandi hópum.

Kjarakönnun Kjaradeildar VFÍ 2024 - Verkfræðingar.

Kjarakönnun Kjaradeildar VFÍ 2024 - Tæknifræðingar.

Rafrænt viðmót

Rafræna viðmótið 2024

Niðurstöður kjarakönnunarinnar voru kynntar á Samlokufundi fimmtudaginn 13. júní kl. 12-13 í Verkfræðingahúsi, Engjateigi 9. 

Streymi/Upptaka


Leiðréttur kynbundinn launamunur - marktækur munur á grunn- og heildarlaunum

Sérstök greining var gerð á leiðréttum kynbundnum launamun meðal verkfræðinga eins og sjá má á bls. 36 í könnuninni. Þegar búið er að stýra fyrir áhrifum aldurs, starfsaldurs, menntunar, stjórnunarstöðu, starfsvettvangs og starfssvæðis voru karlar að jafnaði með 3,3% hærri grunnlaun en konur og er sá munur tölfræðilega marktækur. Þessar niðurstöður gefa til kynna að karlar séu með á bilinu 1,2-4,3% hærri laun en konur, að teknu tilliti til fyrrgreindra þátta. Því má segja með 95% vissu að það sé kynbundinn launamunur á grunnlaunum verkfræðinga í fullu starfi.

Sama gildir um heildarlaun og reyndar einnig heildargreiðslur. Þegar búið er að stýra fyrir áhrifum aldurs, starfsaldurs, menntunar, stjórnunarstöðu, fjölda unninna yfirvinnustunda í febrúar, starfsvettvangs og starfssvæðis voru karlar að jafnaði með 3,7% hærri heildarlaun en konur og er sá munur tölfræðilega marktækur. Þessar niðurstöður gefa til kynna að karlar séu á bilinu með 1,3-6,2% hærri heildarlaun en konur, að teknu tilliti til fyrrgreindra þátta. Miðað við 95% vissu má því segja að það sé kynbundinn launamunur á heildarlaunum meðal verkfræðinga í fullu starfi.

Rétt er að taka fram að þar sem hlutfallslega fáar konur eru í hópi tæknifræðinga þá var ekki unnt að gera greiningu á leiðréttum kynbundnum launamun.

Launaviðtöl

Enn og aftur kemur í ljós að launaviðtöl borga sig. Athygli vekur að 43,3% svarenda meðal verkfræðinga og 39,5% tæknifræðinga fóru í launaviðtal á árinu 2023. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem fóru í viðtal fengu launahækkun í kjölfarið. (Verkfræðingar 86% og tæknifræðingar 75,8%).

Námskeið í launaviðtölum hefur verið vel sótt. Næsta námskeið verður haldið í haust. Það verður auglýst á vef VFÍ, á Facebook og með tölvupósti til félagsmanna. Einnig verður boðið upp á fleiri námskeið sem varða vinnumarkað og starfsumhverfi.

Fyrirspurnir með tölvupósti: kjaramal@verktaekni.is