Aðalfundur VFÍ - skilafrestur tillagna og framboða

Tillögur til aðalfundar og framboð þurfa að berast fyrir 15. febrúar.

30. jan. 2019

Aðalfundur Verkfræðingafélags Íslands verður haldinn 11. apríl 2019 í Verkfræðingahúsi Engjateigi 9 og hefst fundurinn kl. 17. Tillögur félagsmanna, meðal annars vegna kosninga í stjórnir félagsins, þurfa að berast aðalstjórn VFÍ fyrir 15. febrúar. 

Í aðdraganda aðalfundar fara fram kosningar í stjórnir félagsins: Aðalstjórn VFÍ, stjórn Kjaradeildar og stjórn Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi.

Félagsmenn eru eindregið hvattir til að gefa kost á sér í gefandi og skemmtileg störf fyrir félagið. 

Áhugasamir sendi tölvupóst til Árna B. Björnssonar

Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf. 

Kosning til aðalstjórnar. - Kosið er sérstaklega um formann.

Úr stjórn eiga að ganga Páll Gíslason, formaður, Kristjana Kjartansdóttir varaformaður, María S. Guðjónsdóttir, Þorvaldur Tolli Ásgeirsson og varameðstjórnendur Helgi Þór Ingason og Sigurður Örn Hreindal. Því er kosið um formann, einn meðstjórnanda og tvo varameðstjórnendur, annars vegar til eins árs og hins vegar til tveggja ára. Í aðalstjórn sitja einnig formaður Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi og formaður Kjaradeildar VFÍ. (Sjá 11. grein laga VFÍ um stjórnarkjör). 

Kosning í stjórn Kjaradeildar. - Kosið er sérstaklega um formann. 

Úr stjórn eiga að ganga Birkir H. Jóakimsson formaður, Hlín Benediktsdóttir varaformaður og Erlendur Örn Fjeldsted og varameðstjórnandi Kristín Arna Ingólfsdóttir. Því er kosið um formann, tvo meðstjórnendur og einn varameðstjórnanda. (Sjá 12. grein laga VFÍ um stjórnarkjör Kjaradeildar).

Kosning í stjórn Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi. - Kosið er sérstaklega um formann. 

Úr stjórn eiga að ganga Sveinn Ingi Ólafsson formaður, Svana Helen Björnsdóttir og Gylfi Árnason varameðstjórnandi. Því er kosið um formann, meðstjórnanda til tveggja ára og varðameðstjórnanda til tveggja ára. (Sjá 13. grein laga VFÍ um stjórnarkjör Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi).

Dagskrá aðalfundar

 1. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu ári.
 2. Reikningar félagsins, þ.m.t. reikninga deilda og sjóða félagsins, fyrir undanfarandi starfsár lagðir fram til samþykkis.
 3. Fjárhagsáætlun og ákvörðun félagsgjalda.
 4. Tillögur félagsstjórnar.
 5. Lýst kosningu stjórnar.
 6. Kjör endurskoðanda og skoðunarmanns.
 7. Lýst kosningu í stjórn Kjaradeildar félagsins.
 8. Lýst kosningu í stjórn Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi.
 9. Laun formanns og stjórnarmanna.
 10. Laga- og reglugerðarbreytingar.
 11. Önnur mál.

Eins og kveðið er á um í reglugerðum kjarasjóða verða þær bornar upp til samþykktar á fundinum. Reglugerðir og starfsreglur sjóða eru á síðu hvers sjóðs fyrir sig á vefnum.