• Isl_4-1-

Niðurstöður kjarakönnunar 2020

Nýtt rafrænt viðmót í vinnslu.

18. jún. 2020

Niðurstöður kjarakönnunar Kjaradeildar VFÍ liggja fyrir. Spurt var um laun í febrúar 2020. Með því að skoða laun eftir starfsaldri, lífaldri, fagsviði og starfssviði má nálgast þau markaðslaun sem við eiga fyrir hvern einstakling. Nýtt rafrænt viðmót   á að auðvelda félagsmönnum að greina stöðu sína og gera samanburð á mismunandi hópum.

Kjarakönnun Kjaradeildar VFÍ 2020 - Verkfræðingar. (Pdf).

Kjarakönnun Kjaradeildar VFÍ 2020 - Tæknifræðingar. (Pdf).

Leiðréttur kynbundinn launamunur

Sérstök greining var gerð á leiðréttum kynbundnum launamun meðal verkfræðinga eins og sjá má á bls. 30 í könnuninni. Þegar búið er að stýra fyrir áhrifum aldurs, starfsaldurs, menntunar, stjórnunarstöðu, starfsvettvangs og starfssvæðis voru karlar að jafnaði með 1,2% hærri grunnlaun en konur, en sá munur var hins vegar ekki tölfræðilega marktækur. Þessar niðurstöður gefa til kynna að karlar séu með á bilinu 2,1% lægri laun en konur upp að 4,6% hærri laun, að teknu tilliti til fyrrgreindra þátta. Því er ekki hægt að greina að um kynbundinn launamun sé að ræða meðal verkfræðinga í fullu starfi. 

Rétt er að taka fram að þar sem hlutfallslega fáar konur eru í hópi tæknifræðinga þá var ekki unnt að gera greiningu á leiðréttum kynbundnum launamun.

Launaviðtöl

Enn og aftur kemur í ljós að launviðtöl borga sig. Athygli vekur að einungis 37,8% verkfræðinga og 25,1% tæknifræðinga fóru í launaviðtal á árinu 2019. Er það lægra hlutfall en á fyrra ári. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem fóru í viðtal fengu launahækkun í kjölfarið. (Verkfræðingar 72,8% og tæknifræðingar 66,3%).

Námskeið í launaviðtölum hefur verið vel sótt. Næsta námskeið verður haldið í haust. Það verður auglýst á vef VFÍ, á Facebook og með tölvupósti til félagsmanna. Einnig verður boðið upp á fleiri námskeið sem varða vinnumarkað og starfsumhverfi.

Fyrirspurnir með tölvupósti: kjaramal@verktaekni.is